NTA 8800:2019-06 gepubliceerd

03-07-2019 NTA 8800:2019-06 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd en vervangt de eerder gepubliceerde NTA 8800:2019.

In februari 2019 is de vorige versie van NTA 8800 vrijgegeven. De afgelopen maanden zijn marktpartijen, zoals softwareleveranciers en adviseurs, met NTA 8800 aan de slag gegaan.

Vereenvoudigingen en tekstuele verbeteringen

Naar aanleiding van de opmerkingen van bovengenoemde marktpartijen en nader onderzoek zijn vereenvoudigingen en (tekstuele) verbeteringen doorgevoerd in de NTA. Daarnaast zijn onderdelen van verschillende onderwerpen, zoals de bepaling van leidinglengtes, leiding isolatie, zonwering en spuiventilatie verder uitgewerkt of vereenvoudigd. Deze aanpassingen zijn verwerkt in NTA 8800:2019-06.

Programmaraad

De NTA is ontwikkeld binnen randvoorwaarden, zoals gesteld is door het Ministerie van BZK. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviseurs vertegenwoordigd.

NTA 8800:2019-06 is vrij beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over NTA 8800 zie www.gebouwenergieprestatie.nl of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Norm

NTA 8800:2019-06 nl

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode.

NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Het toepassingsgebied strekt zich uit over alle gebouwen van alle...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl