Nationale norm NEN 6722 ‘Voorschriften beton – Uitvoering’ ingetrokken

24-10-2013 Met het verschijnen van de Europese norm NEN-EN 13670 ‘Vervaardigen van betonconstructies’ is een gedeeltelijke overlap ontstaan met de nationale norm NEN 6722 ‘Voorschriften beton – Uitvoering’. Ook zijn diverse onderwerpen niet benoemd in deze Europese norm. De praktijk heeft uitgewezen dat het naast elkaar hanteren van een Europese norm en een (deel van een) nationale norm niet werkt. Daarom is besloten om NEN 6722 per direct in te trekken.

Met het intrekken van de nationale norm wordt duidelijk welke norm van kracht is voor het vervaardigen van betonconstructies. De normcommissie 'Uitvoering betonconstructies' heeft de Europese norm vertaald naar het Nederlands en is aan de slag gegaan om een restnorm te ontwikkelen. Dit heeft meer voeten in aarde dan vooraf is bedacht.

Ontwikkeling restnorm

Met de intrekking van NEN 6722 komen belangrijke bepalingen te vervallen, zoals de nabehandeling van beton. De normcommissie gaat daarom door met de ontwikkeling van een nieuwe norm, een restnorm, voor het vervaardigen van betonconstructies. In deze restnorm komen bepalingen die in Nederland al in gebruik waren, maar die met NEN-EN 13670 zijn komen te vervallen. De commissie zoekt belanghebbenden uit de markt om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze restnorm.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over deelname aan het ontwikkelen van de restnorm kunt u contact opnemen met Taco van den Broek, NEN Consultant Bouwmaterialen, telefoon (015) 269 01 64 of e-mail taco.vandenbroek@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl