Nederland kan nu de toekomst van de energieprestatie bepalen

22-05-2013 Er komt een nieuwe versie van de Europese norm waar NEN 7120 'Energie Prestatienorm voor Gebouwen' (EPG) op is gebaseerd.

Spiegelcommissie

Onlangs heeft NEN de ontwerpversie van deze NEN-EN 15603 'Energieprestatie van gebouwen - Het totale energieverbruik en definitie van prestatie indicatoren' gepubliceerd. De EPG moet straks aan deze nieuwe versie worden aangepast. Daarom is het belangrijk om nu al commentaar op het ontwerp naar NEN te sturen. Belanghebbenden kunnen tot 2 september 2013 commentaar indienen.

NEN richt een 'spiegelcommissie' op waar belanghebbenden informatie krijgen over deze norm en de honderd normen die hierbij horen. Dit zijn normen op het gebied van verwarming, ventilatie, koeling, air conditioning, verlichting en isolatie. Bij elke norm komt een informatief rapport met achtergrond bij de gemaakte keuzes. Te behandelen aspecten zijn: rendementen, opwekking, transport, interactie, verliezen, woningen, U-bouw, kosten effectiviteit, innovatie, toekomst, etc.

Strategische positie

NEN co├Ârdineert binnen Europa deze normen. Dit houdt in dat NEN de belangen van alle landen van Europa moet afwegen. Voor Nederland worden die belangen via de spiegelcommissie gebundeld. Omdat de lijnen dus kort zijn, kunnen we veel bereiken. Het is aan de markt om hier ook gebruik van te maken. Dit wordt zeker aangeraden omdat deze normen bepalen hoe de energieprestatie van een product moet worden vastgesteld, maar ook hoe zwaar dat product in een gebouw meetelt. Als Nederland bekend blijft staan als het land waar men veel over energieprestatie weet, kunnen Nederlandse bedrijven veel opdrachten in het buitenland verwerven.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 2 september 2013 commentaar indienen op het normontwerp van NEN-EN 15603 'Energieprestatie van gebouwen - Het totale energieverbruik en definitie van prestatie indicatoren' indienen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: mw. ir. A.P. van der Horn, consultant NEN-bouw, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail annet.vanderhorn@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl