Nederland schakelt over op Europese norm voor inbraakwerendheid

19-12-2012 De herziening van NEN 5096 'Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethode' is gepubliceerd. Door de komst van de Europese normen voor inbraakwerendheid, moest NEN 5096 worden herzien.

Bij publicatie van een Europese norm is NEN verplicht conflicterende normen in te trekken. Dit geldt ook voor NEN 5096, welke grotendeels gelijke onderwerpen bevat met de in 2011 gepubliceerde NEN-EN 1627 t/m NEN-EN 1630, de Europese normen op het gebied van inbraakwerendheid. Voor de niet-conflicterende onderdelen van de norm, en om nationale keuzes te omschrijven, is de nieuwe NEN 5096 opgesteld.

In NEN 5096 worden aspecten behandeld die niet tot het toepassingsgebied van NEN-EN 1627 behoren, zoals garagedeuren, of waar in Nederland vanwege de relatie met de praktijk (of het ontbreken hiervan) anders over wordt gedacht. Ook worden aspecten beschreven die in NEN-EN 1627 aan nationale regelgeving worden overgelaten, zoals de glastabel en afsluitbaarheid. Daarnaast is een beproeving opgenomen om te kunnen komen tot een acceptabel niveau van inbraakwerendheid bij toepassing van niet-afsluitbare bedieningspunten.

De normcommissie streeft ernaar in de toekomst te komen tot een volledige afstemming tussen NEN 5096 en Europese normen voor inbraakwerendheid.

Bouwbesluit

Op moment van publicatie wordt in het Bouwbesluit nog verwezen naar NEN 5096:2007/C2:2011. Producten die voldoen aan NEN 5096:2012 voldoen niet automatisch aan dit Bouwbesluit. Deze versie wordt alleen wettelijk van kracht nadat deze officieel is aangewezen door het Bouwbesluit.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl