Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378-13 voor gasinstallaties gepubliceerd

03-03-2017 Eind 2016 is Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 13: Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk kleiner of gelijk aan 500 mbar gepubliceerd.

De inhoud van deze NPR was grotendeels opgenomen in NEN 2078:2001 en NPR 3378-9. NEN 2078 is ingetrokken als gevolg van de implementatie van de Europese gasinfrastructuur normen NEN-EN 15001-1:2009 en NEN-EN 15001-2:2008. Onderwerpen die wel in NEN 2078 werden behandeld, maar niet terugkomen in NEN-EN 15001-1 en NEN-EN 15001-2, worden ondergebracht in andere NEN-normen of NPR's. In NEN 2078 was ‘bediening en onderhoud’ (bijlage K) een restonderwerp dat nog niet elders was ondergebracht.

Inhoud en werkdruk

NEN-EN 15001-1 betreft gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties en behandelt dus geen systemen met een werkdruk kleiner dan 0,5 bar. Voor industriële processen tot en met 500 mbar is NEN 1078 van toepassing volgens het Bouwbesluit, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd.

NPR 3378-9

NPR 3378-9 behandelt het in bedrijf nemen van huishoudelijke en grotere gasinstallaties en het buiten gebruik stellen van gasleidingen. In deel 13 is geen onderscheid meer in huishoudelijke en grotere installaties maar er wordt onderscheid gemaakt in gasleidingen met:
— een inhoud ≤ 5 l en een werkdruk ≤ 25 mbar;
— een inhoud > 5 l en/of een werkdruk > 25 mbar.
Een andere belangrijke aanvulling op deel 9 is dat er een bijlage is opgenomen over Bedrijfsvoering en verantwoordelijke personen.

NPR 3378-13

In NPR 3378-13 zijn nu alle gasleidingen met een werkdruk van ≤ 500 mbar opgenomen en er is geen onderscheid meer in huishoudelijke en grotere installaties.

Het uitgangspunt in NPR 3378-13 is dat er onderscheid wordt gemaakt in gasleidingen met:
— een inhoud ≤ 5 l en een werkdruk ≤ 25 mbar;
— een inhoud > 5 l en/of een werkdruk > 25 mbar.

Een andere belangrijke aanvulling op deel 9 is dat er een bijlage is opgenomen over bedrijfsvoering en verantwoordelijke personen. Ook is het onderwerp ‘bedrijfsvoering en onderhoud’ opgenomen. NPR 3378-9 komt door publicatie van dit deel, NPR 3378-13 te vervallen, aangezien de inhoud van deel 9 is opgenomen in dit deel.

De gehele NPR 3378-serie, evenals de voor gasinstallaties van belang zijnde normen, maakt deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.

Meer informatie

Wilt u meepraten over de inhoud van normen op dit gebied en lid worden van de normcommissie 'Installaties voor verbrandingstoestellen', of wilt u inhoudelijke informatie over deze NPR, dan kunt u contact opnemen met Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 162 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie.

bi@nen.nl

(015) 2 690 162

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl