Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de bevestiging van dakbedekkingen is herzien

17-04-2013 NPR 6708 ‘Bevestiging van dakbedekkingen – Richtlijnen’ is herzien. De NPR 6708 is een nadere uitwerking van NEN 6707 en geeft methoden voor het toetsen of de weerstand van de dakbedekking tegen afwaaien niet wordt overschreden.

De herziene NPR 6708 is van toepassing op dakhellingen kleiner dan 75 graden en is bedoeld om te worden toegepast op de bevestiging van dakbedekkingen op daken.

NPR 6708 is gebaseerd op NEN 6707 ‘Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en bepalingsmethoden’. Op basis hiervan zijn vereenvoudigde methoden ontwikkeld die kunnen worden gebruikt om de bevestiging van dakbedekkingen te beoordelen. NPR 6708 geeft oplossingen voor dakbedekkingen zoals dakpannen, (golf)platen en flexibele materialen op verschillende onderconstructies (onderdaken).

Sinds het uitkomen van de vorige NPR 6708 in 2006 is het TGB-stelsel voor de bepaling van de constructieve veiligheid van bouwwerken vervangen door het Eurocodestelsel. Dat is verwerkt in de nieuwe versie van NEN 6707. Daarnaast zijn in NEN 6707 de bepalingsmethoden voor de sterkte van bevestigingen van schubvormige dakbedekkingen in overeenstemming gebracht met de recent uitgekomen Europese norm NEN-EN 14437.

Belangrijkste wijzigingen NPR 6708

  • De NPR 6708 is aangepast aan de regels uit de Eurocodes. NEN 6707 verwijst voor zowel de bepaling van de windbelasting als voor de bepaling van de weerstand naar verschillende normen uit de Eurocodereeks; deze zijn nu ook geïntegreerd in deze NPR 6708;
  • Voor de bepaling van de windweerstand van flexibele dakbedekkingen is een andere bepalingsmethode toegevoegd in NEN 6707 (NEN-EN 16002) en NPR 6708 is hierop aangepast;
  • De eisen die NEN 6707 stelt aan moeren, nagels, houtschroeven en houtdraadbouten zijn overgenomen. De beproeving van dakplaten op doortrekken van het verbindingsmiddel is geheel nieuw;
  • De norm is uitgebreid met omrekenfactoren voor de zone-afmetingen bij hoekkepers en kilkepers;
  • De eisen aan de korrelgrootteverdeling van dakgrind is aangepast en uitgebreid met grindklasse 45 – 90.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl