Nederlandse praktijkrichtlijn aardbevingsbestendig bouwen

22-06-2017 Het nieuwe ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is 22 juni 2017 ter commentaar gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 (online) commentaar indienen op het ontwerp.

NPR 9998: richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen

In december 2015 is door NEN de NPR 9998:2015 gepubliceerd voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van een gebouw bij aardbevingsbelastingen. Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen. Deze veiligheidsnorm is bedoeld om de kans op slachtoffers als gevolg van instorten van een gebouw te beperken. Deze NPR is nu herzien aan de laatste stand der techniek. De uitgangspunten ten aanzien van veiligheid zijn niet veranderd.

Waarom een nieuwe NPR?

De kennis is sinds de vorige publicatie van de NPR in december 2015 toegenomen. Er is meer bekend over:

  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

De NEN-commissie heeft op basis van deze nieuwe kennis en inzichten een nieuwe ontwerpversie van de NPR opgesteld.
NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

Webtool

De aardbevingsbelastingen kunnen nu direct via een webtool worden afgelezen voor een specifieke locatie. Deze webtool kan worden benaderd via http://seismischekrachten.nen.nl/.

Waar verkrijgbaar?

De NPR kan na registratie van een NEN Normshopaccount kosteloos worden gedownload via www.nen.nl/aardbevingen.

Commentaar indienen: uw mening telt

Vanaf het moment van publicatie start tevens de consultatie van NPR 9998. Belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld technisch inhoudelijk commentaar op NPR 9998 in te dienen. U kunt tot 1 september 2017 uw commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Ontvangen opmerkingen en voorstellen tot wijzigingen van de tekst worden door de NEN-normcommissie in behandelding genomen bij de besluitvoming over de definitieve NPR. Commentaargevers ontvangen hiervan een terugkoppeling.

Praktijkgerichte training

Naar aanleiding van het verschijnen van de ontwerp NPR 9998, wordt door NEN i.s.m. de Nationaal Coördinator Groningen de praktijkgerichte training 'Ontwerpen gebouwen op aardbevingen' gegeven. De training gaat globaal in op de achtergronden en aard van de aardbevingsbelasting en behandelt vervolgens de locatie-afhankelijkheid en de invloed van grenstoestanden en veiligheidsklassen. De definitieve data en informatie over het programma volgen spoedig op de website van NEN.
Lees meer op www.nen.nl/aardbevingen.

Meer informatie

Voor vragen over de NPR kunt u contact opnemen via vragennpr@nen.nl. Voor vragen over de training via training@nen.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl