Nederlandse praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen gepubliceerd

18-12-2015 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is op 18 december 2015 gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied.

Als gevolg van gaswinning in het Groningenveld zijn er aardbevingen ontstaan. Op verzoek van de minister van Economische Zaken (EZ) is er een richtlijn opgesteld om gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw) robuuster te maken tegen aardbevingsbelastingen. Gevaarlijke situaties (instortingen) moeten daarmee worden voorkomen. NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

NPR 9998 is bedoeld voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normenreeks Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen. Met de NPR kunnen bestaande gebouwen worden beoordeeld op constructieve veiligheidsaspecten tijdens een aardbeving. Ook is de NPR te gebruiken voor verbouw en nieuwbouw van gebouwen (al dan niet volgend uit de beoordeling van een bestaand gebouw).

NPR 9998 kan na registratie voor de NEN Shop kosteloos worden gedownload.

Praktijkgerichte training

Het voornemen is om naar aanleiding van het verschijnen van de definitieve NPR 9998, praktijkgerichte trainingen 'Ontwerpen gebouwen op aardbevingen' te geven. De bedoeling is om de trainingen in februari 2016 op te starten. De definitieve data en informatie over het programma zullen op de website van NEN kenbaar worden gemaakt.

Meer informatie

Voor technische vragen over de NPR, zie www.nen.nl/aardbevingen of neem contact op via vragennpr@nen.nl. Voor vragen over de training via training@nen.nl. Voor vragen over bijvoorbeeld het toepassen van de NPR i.r.t. het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen kunt u contact opnemen met de Nationaal Coordinator Groningen via e-mail info@nationaalcoordinatorgroningen.nl of www.nationaalcoordinatorgroningen.nl. Voor vragen over NEN Shop, de registratie van een account of het downloaden van NPR 9998: NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl