Nederlandse praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen ter commentaar

16-02-2015 Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is 9 februari 2015 ter commentaar gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied. Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2015 (online) commentaar indienen op het ontwerp.

Als gevolg van gaswinning in het Groningenveld zijn er aardbevingen ontstaan. Op verzoek van de minister van Economische Zaken (EZ) is er een richtlijn opgesteld om gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw) robuuster te maken tegen aardbevingsbelastingen. Gevaarlijke situaties (instortingen) moeten daarmee worden voorkomen. NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

NPR 9998 is bedoeld voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normserie Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen. Met de NPR kunnen bestaande gebouwen worden beoordeeld op constructieve veiligheidsaspecten tijdens een aardbeving. Ook is de NPR te gebruiken voor verbouw en nieuwbouw van gebouwen (al dan niet volgend uit de beoordeling van een bestaand gebouw).

De NPR kan na registratie van een NEN-Normshopaccount kosteloos worden gedownload via www.nen.nl/aardbevingen.

Commentaar indienen: uw mening telt

Vanaf het moment van publicatie start tevens de consultatie van NPR 9998. Belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld technisch inhoudelijk commentaar op NPR 9998 in te dienen. U kunt tot 1 april 2015 uw commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Ontvangen opmerkingen en voorstellen tot wijzigingen van de tekst worden door de NEN-normcommissie in behandelding genomen bij de besluitvoming over de definitieve NPR. Commentaargevers ontvangen hiervan een terugkoppeling.

Praktijkgerichte training

Naar aanleiding van het verschijnen van de ontwerp NPR 9998, wordt binnenkort door NEN in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken de praktijkgerichte training 'Ontwerpen gebouwen op aardbevingen' gegeven. De training gaat globaal in op de achtergronden en aard van de seismische belasting en behandelt vervolgens de locatie-afhankelijkheid en de invloed van grenstoestanden en veiligheidsklassen. De planning is dat de trainingen worden gegeven in april. De definitieve data en informatie over het programma volgen spoedig op de website van NEN.
Lees meer op www.nen.nl/aardbevingen.

Meer informatie

Voor vragen over de NPR kunt u contact opnemen via vragennpr@nen.nl. Voor vragen over de training via training@nen.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl