Neem deel aan de herziening van de norm voor ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’

11-06-2018 Een goede decompositie is een onmisbaar instrument voor een eenduidige communicatie in de bouwketen. Veel organisaties gebruiken de decompositie zoals deze is opgenomen in NEN 2767-1. Deze decompositie is ontwikkeld op basis van NEN 2660. Deze decompositie is echter niet met dit doel ontwikkeld en is niet meer toereikend voor het huidige gebruik in de markt. Normcommissie ‘Classificaties in de bouw’ is gestart met de herziening van NEN 2660 en nodigt de markt uit aan om zich aan te sluiten bij deze ontwikkeling.

Met in het achterhoofd de actuele ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement en ketenintegratie in de bouw is het van groot belang dat er een eenduidige, actuele methodiek voor ontwikkeling van decomposities komt. NEN 2660 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’ helpt organisaties bij het opstellen van een decompositie. Een decompositie functioneert als ordeningsprincipe om ‘assets’, en de onderdelen waar deze uit bestaan, in een eenduidige structuur te organiseren. Organisatie van ’assets’ in een eenduidige structuur maakt dat:


  • De aansluiting tussen verschillende standaarden wordt verbeterd (NEN 2767, IMGEO, IMBOR, etc.);
  • Benchmarking van ’assets’ beter kan worden uitgevoerd;
  • Communicatie tussen de verschillende processen in de levenscyclus van een “asset” verbetert.

Herziening van NEN 2660 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’ legt de basis voor een eenduidig gesproken taal in de bouwketen met een drastische verlaging van faalkosten in de bouw tot gevolg.

De huidige normcommissie streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak voor haar werkzaamheden in de markt. Dit is de reden dat de commissie er voor gekozen heeft de belanghebbenden de mogelijkheid te bieden op verschillende manieren op de hoogte te blijven of deel te nemen. Meer weten of aanmelden? Kijk op de website van NENCrowd!

Meer informatie

Meer informatie over het belang van deze ontwikkeling vindt u via deze link.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl