Nieuw: norm oppervlakten en dichtheden in de stedenbouw

28-11-2013 Bent u betrokken bij stedenbouw? NEN heeft recentelijk een interessante norm gepubliceerd. NEN 9300 bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten en dichtheden bestemd voor terreinen en gebieden op verschillende schaalniveaus.

Een bekend dilemma in de ruimtelijke ordening: in een wijk moeten dertig woningen per hectare komen. In de wijk ligt ook een park. Telt hij het park mee of niet? Dat heeft invloed op de dichtheid. Met de nu gepubliceerde NEN 9300 is de uitkomst duidelijk: een park dat groter is dan 250 m2 telt niet mee, kleinere parken wel.

Uit onderzoek van zowel NEN als de TU Delft bleek dat er in de stedenbouw behoefte was aan eenduidige bepalingsmethoden. Dit gaf reden voor het maken van een nieuwe norm: NEN 9300.
Deze handige norm bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten en dichtheden bestemd voor terreinen en gebieden op verschillende schaalniveaus. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staat achter deze norm en heeft de publicatie mede mogelijk gemaakt.

Het belang van NEN 9300 kan als volgt worden samengevat:

 • het opstellen van eenduidige oppervlakte- en dichtheidsanalyses door uniforme bepaling van gegevens;
 • het verkrijgen van vergelijkbare informatie over dichtheid en over de verhouding tussen verschillende schaalniveaus (in oppervlakte en dichtheid);
 • het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken;
 • de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied;
 • het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces.

Toepassingsgebied:

 • beleidsontwikkeling;
 • voorbereidingsbesluiten;
 • gebiedsvisies;
 • stedenbouwkundige plannen;
 • stedenbouwkundig onderzoek;
 • projectontwikkeling;
 • bestemmingsplannen;
 • grondexploitaties.

NEN 9300 is nu te bestellen in de Normshop.

NIEUW: Praktijkgerichte training NEN 9300

Vanaf 2014 geeft NEN ook een praktijkgerichte training over deze norm: NEN 9300 - Bepalen van oppervlakten en dichtheden in de stedenbouw. Lees meer over deze training.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl