Nieuwe CCV-schema’s certificatie ontruimingsalarminstallaties

22-07-2014 Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft op 1 juli 2014 nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2014 kan er volgens de nieuwe schema’s worden gecertificeerd.

Met de komst van de nieuwe OAI-schema’s biedt het CCV nu een compleet en dekkend pakket met certificatie- en inspectiemogelijkheden voor de meest voorkomende typen brandbeveiligingsinstallaties.

Hoewel voor OAI’s sinds jaar en dag NEN-normen beschikbaar zijn ontbrak het tot nu toe aan een certificatiemogelijkheid en daarmee een onafhankelijke manier om kwaliteit en betrouwbaarheid van levering en onderhoud aan te tonen. Met de publicatie van de CCV-schema’s OAI is daar nu in voorzien.

Met de invoering van de drie nieuwe CCV-schema’s (ontwerp, installatie en onderhoud) is de rolverdeling tussen opdrachtgevers, OAI-bedrijven, installateurs en onderhoudsbedrijven duidelijk. Een branddetectiebedrijf kan zich voor één of meer schema’s laten certificeren.

De CCV-schema’s voor OAI sluiten naadloos aan op de CCV-schema’s brandmeldinstallaties (BMI) die inmiddels ingang hebben gevonden in de markt. Met een relatief kleine inspanning kunnen gecertificeerde branddetectiebedrijven, brandmeldinstallatiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven ook hun certificatie voor de OAI-schema’s behalen.

Onafhankelijke beoordeling

In de nieuwe schema’s is goed beschreven hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen de certificatie-instelling moet voldoen. Certificatie-instellingen die de schema’s uitvoeren, werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De nieuwe schema worden per 1 juli 2014 gepubliceerd, waarbij een overgangsperiode van drie maanden geldt. In deze periode kunnen betrokkenen zich voorbereiden op de nieuwe certificatiemogelijkheid. Per 1 oktober 2014 kunnen certificatie-instellingen een overeenkomst sluiten met het CCV voor het gebruik van de schema’s. Bedrijven kunnen zich vervolgens laten beoordelen op de eisen uit de nieuwe schema’s. Meer informatie vindt u hierover op de website van het CCV.

Bron: Brandveilig.com

Actiepakket normen Ontruimingsalarminstallaties

NEN 2575 is dé norm voor ontruimings-alarminstallaties en geeft de eisen en richtlijnen weer. Het Bouwbesluit verwijst ook naar deze norm.

Bestel eenmalig NEN 2575 (deel 1 t/m 5) met ruim 25% korting! Bestel nu

Training Ontruimingsinstallaties

Als u te maken heeft met ontruimingsalarminstallaties, wilt u weten aan welke eisen deze moeten voldoen. Na afloop van de training bent u volledig op de hoogte van de Bouwbesluitnorm NEN 2575 en de samenhang met andere normen. Lees meer over de training NEN 2575: Ontruimingsinstallaties

Webthema Brandveiligheid

Meer informatie over normen voor ontwerp, installatie en onderhoud in het kader van brandveiligheid, bekijk het webthema Brandveiligheid.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl