Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid

02-06-2017 In januari 2017 is de nieuwe norm NEN 2767 ‘Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving’ gepubliceerd. Dit is een samenvoeging van de normen voor gebouwen en infrastructuur. Vooral grote asset-owners wilden de norm op een eenduidige manier kunnen toepassen voor conditiemeting van alle objecten in de gebouwde omgeving.

Hierdoor kunnen zij onderhoudsuitgaven voor gebouwen, wegen, civiele kunstwerken, groen, et cetera, tegen elkaar kunnen afwegen.

De meeste eigenaren en beheerders van vastgoed en infra passen de NEN 2767 methode reeds doe. Conditiemeting is een methode om objectief de technische toestand van bouw- en installatiedelen te meten. Dit gebeurt door goed opgeleide inspecteurs in het veld. Met de gegevens uit de conditiemeting worden meerjarenonderhoudsplanningen onderbouwd, middelen voor onderhoud verdeeld en de prestaties in onderhoudscontracten getoetst. De resultaten zijn zowel toepasbaar op een hoog abstractieniveau (bijvoorbeeld benchmark kwaliteit bezit van verschillende organisaties) en op een laag abstractieniveau. Denk aan afwegingen over een uit te voeren onderhoud aan een component van een installatie.

Eerst assetgegevens op orde

Conditiemeting is in combinatie met aanvullende inspecties vooral goed toepasbaar om regelmatig de technische kwaliteit van assets in kaart te brengen. Wel is het gewenst dat de basisgegevens van de objecten op orde zijn en bij voorkeur vastgelegd in een database. Indien men bijvoorbeeld niet weet wat het effect zal zijn op het ontstaan van gebreken van het vele malen intensiever gebruiken van een brug, is eerst een (risico)analyse op basis van actuele informatie gewenst. Indien een inspectie volgens de conditiemeting in combinatie met een brandveiligheidsinspectie wordt uitgevoerd moet de oorspronkelijke brandcompartimentering bekend zijn, anders is eerst nader onderzoek vereist. Is de informatie eenmaal op orde dan kan deze met de regelmatig uit te voeren conditiemetingen (inspecties voor onderhoud) actueel blijven.

Verbetering in toepassing conditiemeting met de nieuwe NEN 2767

Naast het samenvoegen van de bestaande normen voor gebouwen en infra is een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. De belangrijkste doorgevoerde verbeteringen zijn:

  • Decompositie
  • Toepassingen en gebruikers
  • Aanscherping en eenduidig maken definities voor gebouwen, infra en bijbehorende installaties
  • Verbetering uitleg conditiebepaling bij meerdere gebreken
  • Mogelijkheden aanvullende inspecties
  • Prioriteitsstelling, risico’s en RAMSSHEEP-aspecten

Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de aggregatiemethode, de gebreken dataset in deel 2 en het begrip verval (inschatting conditie op basis van de verouderingskromme).

Bron: FMM & Roel Warringa (rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en technisch directeur bij Helix) Lees het complete artikel

Praktische NEN 2767 trainingen

Op het gebied van conditiemeting volgens NEN 2767 heeft vele verschillende trainingen. Gericht op de methodiek of juist de praktijk. Bekijk ons complete aanbod

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl