Nieuwe NPR over brandgedrag van bouwproducten gepubliceerd

24-06-2020 NPR 6051:2020 ‘Brandgedrag van bouwproducten – Geldigheid van beproevingsresultaten’ geeft richtlijnen bij de toepassing van bouwproducten op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen en producttoepassingen waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt. Dit wordt gedaan op basis van een of enkele beproevingsresultaten.

De herziening van NPR 6051 was noodzakelijk, omdat verwijzingen naar Nationale en Europese wet- en regelgeving, DtS- en CWFT -producten en geharmoniseerde productnormen niet meer actueel was. Deze zijn waar mogelijk vervangen door verwijzingen naar (Europese) websites waar een actuele status wordt bijgehouden.

Wijzigingen NPR 6051

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:

  • De (inmiddels ingetrokken) CPD is vervangen door de CPR .
  • De overzichten met DtS- en CWFT-producten waren niet meer actueel en zijn vervangen door een verwijzing naar de Europese website waar een actueel overzicht van de producten te vinden is.
  • Sinds het verschijnen van de vorige editie van de NPR zijn veel nieuwe geharmoniseerde Europese productnormen gepubliceerd. In verband daarmee zijn ook in de vorige editie genoemde productnormen vervangen door een verwijzing naar een Europese website.
  • In het toepassingsgebied zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.
  • De door het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen zijn niet langer in detail opgenomen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, Secretaris normcommissie 'Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen', telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen' houdt zich bezig met de Nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normen voor brandproeven. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NPR 6051:2020 nl

Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van beproevingsresultaten

NPR 6051 geeft richtlijnen bij het toepassen van bouwproducten op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt op basis van een of enkele bepro...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl