Nieuwe energielabels: gevolgen voor woningcorporaties

15-12-2014 Het energielabel ziet er vanaf 1 januari 2015 anders uit. De onderliggende rekenmethodiek van het energielabel verandert. De indeling in letters (A t/m F) verdwijnt en wordt vervangen door een cijfer. En er komt een vereenvoudigd energielabel dat vooral van belang is voor de koopsector. Wat zijn de gevolgen voor woningcorporaties?

De nieuwe rekenmethode van het energielabel heet Nader Voorschrift. Deze methode leidt tot een andere Energie-Index (EI) van huurwoningen, voortaan aangegeven met cijfers in plaats van de letters A t/m F. Dat heeft gevolgen voor onder meer het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem dat de maximale huurprijs van woningen bepaalt. In het WWS wordt een nieuwe tabel opgenomen die het aantal WWS-punten bij de nieuwe EI aangeeft. Woningen kunnen door het Nader Voorschrift in een andere EI-puntenklasse belanden, met als gevolg een verandering in de maximale huurprijzen van woningen.

Dit heeft ook gevolgen voor corporaties die een aanvraag indienden voor de STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP), omdat STEP-aanvragen vanaf 1 januari 2015 worden afgerekend op de nieuwe EI-puntenklassen in het WWS.

Gevolgen Nader Voorschrift

De wijzigingen in de methodiek hebben de volle aandacht van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Aedes krijgt signalen dat STEP-projecten lastiger uit te voeren zijn of zelfs onhaalbaar blijken, waardoor corporaties de subsidie mislopen. Daarnaast zijn er signalen dat corporaties worden geconfronteerd met een daling van de maximale huurprijzen.

Oorzaak is in beide gevallen de nieuwe EI-klassenindeling in het WWS, die de minister eenzijdig vaststelde. Aedes wil op korte termijn met het ministerie van BZK in gesprek om deze problemen op te lossen.

Vereenvoudigd energielabel

Naast de invoering van het Nader Voorschrift komt er een vereenvoudigd energielabel. Alle woningen krijgen een energielabel op basis van een sterk vereenvoudigde rekenmethode. Dit label krijgt wel een letter (A t/m G). Voor alle woningen waarvan het label geregistreerd staat in de database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen woningcorporaties gratis en automatisch een nieuw energielabel. Het nieuwe label is verplicht voor corporaties op het moment dat zij de woning opnieuw verhuren. Voor de huurder verandert er niets.

Bron: Aedes

Praktijgerichte training Energieprestatie

Hulp nodig bij uitrekenen van de EPC? Volg dan de praktische Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie. Nu met gratis Praktijkgids Bouwbesluit Energieprestatie.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl