Nieuwe leergang ‘Conditiemeting NEN 2767’

13-05-2013 Meerjarig integraal beheer en onderhoud op basis van prestatiecontracten neemt snel in populariteit toe. Vooral in de elektro- en installatietechniek. Om aan te sluiten bij deze marktontwikkeling heeft NEN Training & Advies de nieuwe leergang ‘Conditiemeting NEN 2767’ ontwikkeld

Kijkend naar de ‘total cost of ownership’ van een gebouw en de installaties erin is integraal beheer en onderhoud op basis van prestatiecontracten in veel gevallen goedkoper dan incidenteel uitbesteed onderhoud. Voor zowel de uitbesteder als het aannemende installatiebedrijf is er een objectieve en onafhankelijke maatstaf, waarop zij hun prestatiecontract kunnen baseren. Dat is de norm NEN 2767, samen met de Nederlandse Technische Afspraken (NTA’s) 8026 en 8027.

Samenwerking

De leergang is modulair van opbouw en sterk gericht op samenwerking in de praktijk. De conditie van een gebouw en de installaties erin kan immers alleen door integrale samenwerking tussen de opdrachtgever en de verschillende betrokken technische inspecteurs en onderhoudsbedrijven worden vastgesteld.

Modulen

De nieuwe leergang bestaat uit vier modulen:

  • NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - basis (klassikaal of e-learning)
  • NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - verdieping (klassikaal)
  • NEN 2767: Bouwkundige, Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige conditiemeting in de praktijk (op locatie)
  • NEN 2767: Planmatig onderhoudsbeheer en –beleid en prestatiecontracten (klassikaal)

Iedere deelnemer volgt de trainingen die voor hem of haar van belang zijn. De trainingen zijn geschikt voor diverse doelgroepen: naast adviseurs en inspecteurs bijvoorbeeld ook gebouwbeheerders en facilitair managers, hoofden van technische diensten en projectmanagers onderhoud, werkvoorbereiders en uitvoerders. Het praktijkgedeelte is afgestemd op de specifieke vakdisciplines bouw, elektrotechniek en werktuigbouw.

Kleine groepen

De nieuwe Leergang NEN 2767 wordt, met uitzondering van de basis-Module 1, gegeven in groepen van maximaal twaalf deelnemers. Op deze manier kunnen de trainingen interactief blijven en is er voldoende ruimte om eigen ervaringen te bespreken. Aan de hand van stellingen en opdrachten uit de praktijk worden de deelnemers uitgedaagd actief mee te denken en te werken.

Gezien de grote belangstelling staan voor dit jaar extra sessies gepland, te beginnen in juni. De eendaagse Modulen 1 en 2 van de nieuwe leergang starten vrijwel elke maand. De driedaagse module 3 begint enkele keren per jaar, waarvan de eerste in juni aanstaande. Module 4 vindt dit eerste jaar plaats op 2 juli in Utrecht en wordt daarna ook meerdere keren per jaar ingepland.

E-learning

Tegen die tijd wordt Module 1 ook aan het pakket E-learning van NEN toegevoegd, waarna hij ook via internet kan worden gevolgd. In verband met de vereiste integrale samenwerking onder de deelnemers worden de andere modulen alleen klassikaal gegeven. Wie de verschillende modulen van de nieuwe leergang combineert, mag rekenen op een aanzienlijke korting.

Meer informatie

Mark Leenaers, Programmamanager NEN Training & Advies, telefoon (015) 2 690 379
e-mail: mark.leenaers@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl