Nieuwe nationale bijlagen bij Eurocodes 0 en 1-serie gepubliceerd

20-02-2020 Er zijn voor de Eurocodes nieuwe nationale bijlagen van NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991 gepubliceerd. Hierin zijn de nationaal bepaalde parameters voor ontwerp en toetsing van constructies van bouwwerken vastgelegd.

Eurocodes zijn Europese normen voor de bouwwereld met als doel om de uitwisseling van diensten en producten, het aanbestedingsbeleid & onderzoek en ontwikkeling binnen Europa te vereenvoudigen.

Voor wie

Eurocodes zijn interessant voor bedrijven en instellingen die werken aan een gevarieerd of gespecialiseerd opdrachtenpakket, (gespecialiseerde) architecten- en ingenieursbureaus, bouwtechnische ontwerp- en adviesbureaus, bouw- en aannemersbedrijven in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw en grond, weg en waterbouw (GWW), woningcorporaties, diensten Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten, producenten en toeleveranciers.

NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991

In de nationale bijlagen bij de Eurocodes zijn de nationaal bepaalde parameters voor Nederland vastgelegd. Eind 2019 zijn in Nederland nieuwe, herziene nationale bijlagen bij Eurocode 0 en 1, NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-serie gepubliceerd. Hierin zijn de laatste correcties en wijzigingen opgenomen.

Bekijk hier de wijzigingen
• NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019 - 'Eurocode grondslagen voor het constructief ontwerp'. Wijziging: De term ‘opgelegde belasting’ is vervangen door de term ‘gebruiksbelasting’. De term ‘variabele belasting’ is vervangen door ‘veranderlijke belasting’.

• NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode grondslagen voor het constructief ontwerp'. Wijziging: Uitbreiding en verduidelijking voorbeelden van indelingen in gevolgklassen Bepaling (grond)waterstand.

• NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019 - 'Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen'. Wijziging: ‘Imposed loads’ is vertaald met gebruiksbelastingen

• NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen'. Wijziging: Tabellen NB.1, NB.2 en NB.A.6 in lijn gebracht met de Eurocodeterminologie en de oude vloerbelastingen uit NEN 6702:2007, en de belasting op een vloerafscheiding is verder verduidelijkt in samenhang met het gebruik van de aangrenzende ruimte.

• NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 - 'Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand'. Wijziging: Correctieblad C3 is doorgevoerd.

• NEN-EN 1991-1-2+C3:2019/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand'. Wijziging: Bijlage E aangepast aan de stand der techniek. Tabel NB.4 is aangepast In tabel NB.5 is de schaling aan de betrouwbaarheidsindices per gevolgklasse herzien.

• NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019 - 'Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting'. Wijziging: Wijzigingsblad A1 is doorgevoerd.

• NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting'. Wijziging: Diverse redactionele en inhoudelijke verbeteringen.

• NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting'. Wijziging: Diverse redactionele en inhoudelijke verbeteringen.

• NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting'. Wijziging: Diverse redactionele en inhoudelijke verbeteringen.

• NEN-EN 1991-1-7+C1+A1:2015/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen'. Wijziging: Buitengewone belastingen van treinverkeer zijn opgenomen. Voorts is van het wijzigingsblad A1 aangegeven welke delen als normatief en welke delen als informatief moeten worden gelezen.

• NEN-EN 1991-2+C1:2015/NB:2019 - 'Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen'. Wijziging: Diverse redactionele en inhoudelijke verbeteringen zijn doorgevoerd.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, Consultant, e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘TGB Basiseisen en belastingen’ houdt zich bezig met de uitgangspunten voor het beoordelen van constructieve veiligheid van bouwwerken en de daarop werkende krachten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl