Nieuwe norm voor bepaling van slipweerstand gepubliceerd

07-10-2015 NEN heeft de nieuwe Nederlandse norm voor het bepalen van de slipweerstand gepubliceerd. Deze norm vervangt de praktijkrichtlijn NTA 7909 uit 2003 en beschrijft de classificatiemethode op basis van de tribometer. NEN 7909 is bedoeld voor alle horizontale en hellende beloopbare oppervlakken in openbare en arbeidsruimten.

Met NEN 7909 wordt aangesloten op de Europese meetmethode die het meest geschikt wordt geacht voor metingen op locatie. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de praktijkrichtlijn NTA 7909:2003 zijn:

  • de methode die wordt voorgeschreven voor de bepaling van de dynamische wrijvingscoëfficiënt is gewijzigd om aan te sluiten bij de Europese CEN/TS 16165;
  • de eisen ten aanzien van de minimale slipweerstand van een beloopbaar oppervlak zijn gewijzigd en meer gespecificeerd naar de verschillende toepassingen;
  • er worden geen eisen meer gesteld aan de maximale slipweerstand;
  • er worden geen eisen meer gesteld aan het maximale verschil in slipweerstand;
  • de bepalingsmethode voor het vaststellen van de ‘maatgevende’ slipweerstand zowel op locatie als in het laboratorium is verder aangescherpt;
  • de rapportage van de uitgevoerde slipweerstandsmetingen is uitgebreid.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie:
ir. Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten.

(015) 2 690 161

annemarie.mewe@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl