Nieuwe norm voor integratie zonne-energiesystemen in daken en gevels ter commentaar

30-07-2013 NEN heeft het normontwerp NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’ voor commentaar gepubliceerd. Met dit normontwerp wordt de Nederlandse voornorm (NVN) voor zonne-energiesystemen omgezet naar een Nederlandse norm. De blinde vlekken, waaronder de bepaling van de waterdichtheid en windweerstand, zijn ingevuld, een nieuwe montage methode is toegevoegd en is de norm in zijn geheel ge-update naar de laatste stand der techniek.

NEN 7250 beschrijft de eisen en bepalingsmethoden voor een technisch verantwoorde montage, zowel voor inbouw- als opbouwsystemen, van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk.

Bij het opstellen van het normontwerp zijn de eisen en beproevingsmethoden uitgewerkt voor de vijf meest gangbare montagemethoden. Voor het bepalen van de windbelasting worden systeemspecifieke parameters gegeven in aanvulling op NEN-EN 1991-1-4 ‘Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting’. Daarnaast worden eisen en bepalingsmethoden gegeven op het gebied van waterdichtheid, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, geluidwering, corrosieweerstand, inwendige condensatie en weren van vocht.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2013 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 7250. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, consultant Bouwmaterialen.

(015) 2 690 161

annemarie.mewe@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl