Nieuwe specificatie sandwichpanelen voor meubels voor commentaar gepubliceerd

01-03-2013 NEN heeft het ontwerp van de nieuwe technische specificatie CEN/TS 16526 gepubliceerd. Het document geeft de terminologie en classificatie van sandwichpanelen voor meubels.

Ook worden bepalingsmethoden benoemd voor vlakke, geprefabriceerde, niet-constructieve sandwichpanelen (met en zonder oppervlakafwerking). Deze kunnen worden gebruikt in meubilair voor binnen (serviceklasse 1) en buiten (serviceklasse 2).

CEN/TS 16526 'Wood-based panels - Determination of performance characteristics for specification of sandwich boards for furniture' stelt geen eisen, maar geeft richtlijnen voor de keuze van de relevante plaateigenschappen voor specifieke toepassingen (verticale of horizontale elementen, voorzijden of algemeen). Het document is niet van toepassing op producten die onder bestaande productnormen vallen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 21 april 2013 commentaar indienen op het normontwerp. Commentaarformulieren zijn op te vragen bij Sahida Lalmahomed, telefoon (015) 2 690 345 of e-mail bouw@nen.nl.

Informatie en bestellingen

Voor inhoudelijke informatie over de norm of over het normalisatieproces: ir. Annemieke Venemans, telefoon (015) 2 690 280 of e-mail bouw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl