Nieuwe versie van NEN 9997-1 gepubliceerd voor commentaar

04-01-2016 Het normontwerp NEN 9997-1+C1+A1:2016 is gepubliceerd voor commentaar. NEN 9997-1 is de geotechnische norm waarin NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1) en de bijbehorende nationale bijlage zijn samengevoegd. Tabel 7.c in deze norm vermeldt de paalklassefactoren die kunnen worden gebruikt voor een veilig paalontwerp, waarbij het op de bouwplaats testen van de draagkracht middels proefbelastingen achterwege kan blijven. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 april 2016 online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

De belangrijkste aanpassingen in de nieuwe NEN 9997-1 zijn:

  • de vertaalde tekst van NEN-EN 1997-1:2005/A1:2013 (en) is toegevoegd;
  • de bij de A1:2013 behorende NDP’s en NCCI’s zijn toegevoegd;
  • tabel 7.c met de waarden voor de paalklassefactoren is aangepast;
  • enkele NCCI’s zijn aangepast.

Bij de aanpassingen naar aanleiding van NEN-EN 1997-1:2005/A1:2013 gaat het vooral om het onderwerp 'Ankers'. Bij de aanpassing van de tabel met de paalklassefactoren gaat het om de reductie van de factoren voor de paalpunt (αp) voor alle paaltypen met 30 %. De andere paalklassefactoren (αs en αt) worden niet gereduceerd.

Over de aanpassing van de paalklassefactoren zijn door de normcommissie ‘Geotechniek’ al eerder persberichten naar buiten gebracht. Het is de bedoeling dat, wanneer NEN 9997-1+C1+A1:2016 definitief is vastgesteld, de nieuwe waarden voor αp per 1 januari 2017 worden aangewezen door het Bouwbesluit.

Commentaar indienen

Belanghebbenden wordt verzocht hun commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Commentaar indienen kan tot 1 april 2016.

Meer informatie

Voor bestellingen gaat u naar de Normshop of neemt u contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 144 of e-mail mark.lurvink@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten.

(015) 2 690 144

mark.lurvink@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl