Nieuwe versies van NEN 8700, NEN 8701 en de NB's bij NEN-EN 1991 en NEN-EN 1990 Eurocodes ter commentaar

15-02-2016 Recent zijn normontwerpen voor nieuwe (herziene) versies van NEN 8700, NEN 8701, NEN EN 1990, NEN-EN 1991 1 1, NEN EN 1991 1 3, NEN EN 1 4, NEN EN 1991 1 7, NEN EN 1991 2 en de Nationale Bijlagen (NB) bij diverse Eurocodes gepubliceerd voor commentaar.

Het gaat in alle gevallen om normen die in het Bouwbesluit 2012 zijn aangewezen. Belanghebbende partijen kunnen de normontwerpen kostenloos inzien en tot 15 april 2016 online eventueel commentaar indienen.

Op de volgende normontwerpen kan commentaar worden ingediend:

  • Ontw. NEN 8700 Grondslagen voor de constructieve beoordeling van bestaande bouw en het constructief ontwerp ten behoeve van verbouw
  • Ontw. NEN 8701 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
  • Ontw. NEN-EN 1990/NB Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp Eurocode 1: Belastingen op constructies
  • Ontw. NEN-EN 1991-1-1/NB Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde gebruiksbelastingen voor gebouwen
  • Ontw. NEN-EN 1991-1-2/NB Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
  • Ontw. NEN-EN 1991-1-3/NB Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
  • Ontw. NEN-EN 1991-1-4/NB Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
  • Ontw. NEN-EN 1991-1-5/NB Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
  • Ontw. NEN-EN 1991-1-7/NB:2015 Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen
  • Ontw. NEN-EN 1991-2/NB:2015 Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen

Deze normontwerpen zijn herzien door de NEN-normsubcommissie 35100101 'TGB Basiseisen en belastingen', naar aanleiding van de vragen van gebruikers die waren binnengekomen over bovengenoemde normen. Verder is in sommige gevallen de tekst aangepast aan de stand der techniek.

In de documenten is aangegeven wat er is veranderd. Enkel op die veranderingen kan nu commentaar worden ingediend.

Commentaar indienen

Belanghebbenden wordt verzocht hun commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl voor 15 april 2016. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 144 of e-mail mark.lurvink@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten.

mark.lurvink@nen.nl

(015) 2 690 144

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl