Norm ‘Brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

22-03-2018 De norm voor brandveiligheid van grote veestallen, NEN 6060, is gepubliceerd. De bijlage J bij NEN 6060 geeft een bepalingsmethode waarmee kan worden vastgesteld of een groot brandcompartiment van een lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren (veestal), voldoet aan de functionele eisen om branduitbreiding te voorkomen (Bouwbesluit 2012, artikel 2.81) voor nieuwbouwsituaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit 2012, artikel 1.3.

Bij de totstandkoming van dit wijzigingsblad bij NEN 6060:2015 is rekening gehouden met de resultaten uit de publicatie ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en het Instituut Fysieke Veiligheid en stamt uit november 2012.

Brandweerstatistieken

Ook zijn de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland uit de periode 2012 tot 2016 meegenomen. Daarbij is rekening gehouden met de achtergronden van de publiekrechtelijke regelgeving zoals verwoord in de Nota’s van toelichting bij het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Overige voorschriften die het Bouwbesluit 2012 aan de (brand)veiligheid van het bouwwerk of het gebruik daarvan verbinden, worden niet in dit wijzigingsblad behandeld. Uitgangspunt is dat aan de desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moet worden voldaan.

Meer informatie

De norm is te vinden via de website van NEN.
Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Norm

NEN 6060:2015/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6060:2015/A1:2018 bevat naast inhoudelijke wijzigingen op de tekst van NEN 6060:2015, een nieuwe toevoeging in de vorm van bijlage J over brandveiligheid van grote veestallen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl