Norm NEN 2699 ’Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken' ter commentaar

20-10-2016 Normsubcommissie Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ’Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd zodat de norm wat betreft gebouw-installaties beter aansluit bij de praktijk. U heeft tot 1 december 2016 om uw mening te geven op deze verandering.

NEN 2699 geeft de indeling van investeringskosten en exploitatiekosten van 'onroerende zaken' en hun onderlinge relatie. Met 'onroerende zaken' worden in dit verband bedoeld: gebieden, bouwwerk(en) met bouwwerkgebonden terreinen. De systematiek van deze norm kan ook worden gebruikt als niet alle kostensoorten van toepassing zijn, bijvoorbeeld in situaties waarbij grondkosten of inrichtingskosten geen rol spelen.

Commentaar indienen

Om deze indeling zo uniform mogelijk te maken is in de voorgestelde herziening rekening gehouden met de bestaande praktijk voor (de bouwkosten van) installaties. Heeft u een mening over deze herziening dan horen we die graag via de website www.normontwerp.nen.nl.
Op de website waar u commentaar kunt achterlaten is alleen de tekst van de norm geplaatst, hierin zijn ook de figuren overgenomen van de Excelsheet. Bij de defintieve versie van de norm zal ook weer de Excel-sheet worden geleverd.

U kunt tot 1 december 2016 deze normontwerpen kosteloos inzien en commentaar leveren via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Nistelrooij, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 426, e-mail jos.vannistelrooij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl