Norm ‘Risicobenadering brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

22-03-2018 De norm voor risicobenadering brandveiligheid grote veestallen, NEN 6079, is gepubliceerd. De bijlagen I en J bij NEN 6079+C1 geven een methode voor brandbeheersing en de beperking van branduitbreiding. Deze methode is op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Dit geldt voor een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren voor veestallen met een omvang groter dan 2500 m2.

Bij de totstandkoming van dit wijzigingsblad bij NEN 6079+C1:2016 is rekening gehouden met de resultaten uit de publicatie ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en het Instituut Fysieke Veiligheid en stamt uit november 2012.

Brandweerstatistieken

Ook zijn de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland uit de periode 2012 tot 2016 meegenomen. Daarbij is rekening gehouden met de achtergronden van de publiekrechtelijke regelgeving zoals verwoord in de Nota’s van toelichting bij het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.
In bijlage J is informatief de achtergrondinformatie behorende bij bijlage I opgenomen, zoals: het schademodel, de uitgangspunten van de referentiestallen en voorbeelden van de werking van de bepalingsmethode.

Meer informatie

De norm is te vinden via de website van NEN.
Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Norm

NEN 6079+C1:2016/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - Risicobenadering

NEN 6079+C1:2016/A1:2017 bevat naast enkele wijzigingen twee aanvulling in de vorm van bijlage I en J.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl