Norm over bestaande betonbouw ter commentaar gepubliceerd

13-03-2018 Het normontwerp NEN 8702 ‘Bestaande betonbouw’ is gepubliceerd. Commentaar van u als belanghebbende wordt bijzonder op prijs gesteld daar het een compleet nieuwe norm betreft. De commentaarperiode loopt tot 1 juni 2018.

Ontwerp NEN 8702 maakt deel uit van de ‘NEN-8700 reeks’ voor ‘Beoordeling van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur’. Op basis van de werkelijke toestand van de betonconstructie kunt u aan de hand van deze norm een voorspelling over de duurzame constructieve veiligheid doen.

Uitgaande van een beoordeling volgens de ‘NEN-EN 1992-serie’ zijn er in NEN 8702 bepalingen gegeven over de sterkte van de destijds toegepaste materialen en hoe deze in de constructie zijn verwerkt. U hoeft daarbij als gebruiker geen diepgaande kennis te hebben van de oorspronkelijke voorschriften.

Aan de hand van de norm kunt u het gedrag van het bouwwerk (verloop van vervorming en degradatie in de tijd) beoordelen om daarmee een voorspelling te doen over de restlevensduur. Daarnaast zijn er aanwijzingen gegeven ten aanzien van de uiterste grenstoestand zoals dwarskracht, pons en vermoeiing.

Commentaar indienen

Deze norm past in de trend om bouwwerken te hergebruiken (als bouwwerk, element of grondstof). Om de norm zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij uw praktijk nodigen wij u uit om vóór 1 juni 2018 commentaar te geven via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rolph J. Holthuijsen, consultant, telefoon 015 2 690 377 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Beton’ houdt zich bezig met normalisatie van ontwerpen van betonconstructies in de breedste zin. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rolph J. Holthuijsen, consultant Bouw.

mb@nen.nl

015 2 690 377

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl