Norm over uitvoeren betonconstructies ter commentaar gepubliceerd

02-03-2018 Ontwerp NEN 8670 ‘Uitvoeren betonconstructies’ is onlangs voor commentaar gepubliceerd. Uw commentaar is zeer welkom om het normontwerp verder te verbeteren. De commentaarperiode loopt tot 1 april 2018.

Ontwerp NEN 8670 gaat over ‘Het vervaardigen van betonconstructies’ in aanvulling op de Europese norm. De keuzemogelijkheden in deze Europese norm NEN-EN 13670, zijn in NEN 8670 opgepakt. Daarnaast zijn voor de Nederlandse praktijk belangrijke aspecten meegenomen uit NEN 6722 voor zover die niet in de Europese norm zijn opgenomen. Tot slot zijn enkele (nieuwe) ontwikkelingen meegenomen waar dat mogelijk was.

In de norm komen alle uitvoeringsaspecten aan bod, inclusief het management. Er zijn bepalingen opgenomen over de ondersteuningsconstructie. Daarna komt opslag en verwerken van de wapening en de voorspanning aan de orde. Ook is opgenomen hoe betonstorten, verdichten en nabehandelen van beton moet worden uitgevoerd om een goed eindproduct te verkrijgen. Tevens is het verwerken van prefab delen uitgewerkt. Tot slot zijn in de norm handreikingen gedaan ten aanzien van geometrische toleranties, het bepalen van de bekistingsdruk en via een checklist voor de uitvoeringsspecificatie.

Commentaar indienen

Om Ontwerp NEN 8670 zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij uw praktijk nodigen wij u uit om vóór 1 april 2018 commentaar te geven via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rolph J. Holthuijsen, consultant, telefoon 015 2 690 377 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rolph J. Holthuijsen, consultant Bouw.

mb@nen.nl

015 2 690 377

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl