Norm voor aanvullende eisen verkeerslantaarns voor commentaar gepubliceerd

16-11-2015 Met de publicatie van de herziening van NEN-EN 12368 in 2015 en NEN-EN 12966 in 2014 moest NEN 3322 ‘Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen’ worden herzien worden om aan te sluiten op de wijzigingen in deze Europese normen. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari commentaar indienen op het normontwerp.

Ontwerp NEN 3322 geeft aanvullende eisen, een classificatie en beproevingsmethoden voor verkeerslichten en moet worden toegepast in combinatie met NEN-EN 12368 en NEN-EN 12966. Praktisch gezien betekent dit dat NEN-EN 12368 en NEN-EN12966 gelden, uitgebreid met een aantal voor Nederland bekende aspecten, zoals de afmetingen, kleuren, symbolen, de vorm en kleur van achtergrondschilden en onderborden, en de markering van draagconstructies van:

  • tram/buslichten;
  • rijstrooklichten;
  • voetgangerslichten;
  • fietslichten;
  • knipperlichten bij een baan voor openbaar vervoer;
  • wachttijdindicatoren.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl tot 1 februari 2016 kosteloos het ontwerp van NEN 3322:2015 bekijken en commentaar indienen. De definitieve versie zal na behandeling van het commentaar worden gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Esther Dekker, telefoon (015) 2 690 314 of e-mail esther.dekker@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Esther Dekker.

esther.dekker@nen.nl

(015) 2 690 314

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl