Norm voor ankers in beton ter commentaar gepubliceerd

15-10-2013 Het normontwerp van NEN-EN 1992-4 ’Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4’ is ter commentaar gepubliceerd. Dit deel beschrijft ontwerp- en berekeningsmethoden voor ankers die constructieve en niet constructieve elementen aan een betonconstructie verankeren. Belanghebbenden kunnen tot 31 december 2013 commentaar indienen op het normontwerp.

Tot nu toe zijn er voor ankers in beton alleen Technical Specifications beschikbaar; een soort praktijkrichtlijn met als doel om uiteindelijk een norm te worden. Omdat ze inmiddels al een aantal jaar in gebruik zijn, is daarmee een hoop ervaring opgedaan. Dit heeft ertoe geleid dat de Technical Specifications samengevoegd zijn tot een norm, NEN-EN 1992, ook wel bekend als Eurocode 2. Ook zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd.

De hijs- en transportogen voor vooraf vervaardigde betonproducten vallen niet onder deze norm. Hiervoor is de Europese praktijkrichtlijn NPR-CEN/TR 15728 ‘Ontwerp en gebruik van ingestorte onderdelen voor hijs-, transport en verwerking van vooraf vervaardigde beton – Elementen’ van toepassing.

Nationale bijlage

In het normontwerp van NEN-EN 1992-4 zijn aanbevolen numerieke waarden voor 'partial factors and other reliability parameters' opgenomen. Daarnaast kent de norm nog enkele andere artikelen die nationaal mogen worden ingevuld.

Dit wil zeggen dat zodra de norm definitief is, het toegestaan is om een Nationale Bijlage op te stellen. Hierin staan dan de 'National Determined Parameters' (NDP's) te gebruiken bij het ontwerpen van ankers. Verwacht wordt dat dit werk medio 2014 wordt opgepakt. In Nederland zal de normcommissie ‘TGB Betonconstructies’ dit met de werkgroep ‘Ankers in beton’ beslissen. Mocht u hierop invloed willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met NEN.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 31 december 2013 commentaar indienen op het normontwerp NEN-EN 1992-4. Een commentaarformulier is op te vragen bij Roesja Zwartjens, NEN Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 152 of e-mail roesja.zwartjens@nen.nl.

Eerder door u bekeken


Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de norm of over het normalisatieproces: Taco van den Broek, Consultant Bouwmaterialen.

(015) 2 690 164

taco.vandenbroek@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl