Norm voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties herzien

19-05-2015 NEN heeft de herziene NEN 2654-1 ’Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ gepubliceerd. Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. NEN 2654-1 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.

De laatste uitgave van deze norm dateert uit 2002. Deze herziene uitgave is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

  • de definities uit NEN 2535 zijn verwijderd;
  • de taak van de beheerder is aangepast;
  • de uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;
  • de taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;
  • een model onderhoudsplan is toegevoegd;
  • een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
  • een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
  • er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
  • er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie.

Meer informatie

NEN 2654-1 ’Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ kan worden aangeschaft in de NEN Shop. Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties.

marc.mergeay@nen.nl

(015) 2 690 367

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl