Norm voor belastingen op constructies veroorzaakt door kranen en machines in het Nederlands vertaald

18-12-2012 NEN heeft NEN-EN 1991-3 ‘Belastingen veroorzaakt door kranen en machines’ in het Nederlands vertaald. De norm is deel van de Eurocode-reeks. De Engelse versie was al eerder beschikbaar.

NEN heeft NEN-EN 1991-3 ‘Belastingen veroorzaakt door kranen en machines’ in het Nederlands vertaald. De norm is deel van de Eurocode-reeks. De Engelse versie was al eerder beschikbaar.

Bouwwerken met kranen

NEN-EN 1991-3 is van toepassing bij bouwwerken, waar de constructie onderhavig is aan belastingen veroorzaakt door kranen en machines. Denk bijvoorbeeld aan fabrieks- en opslagloodsen of scheepswerven.

NEN-EN 1991-3 is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en kan daarom worden gebruikt om de veiligheid van een constructie zoals vereist door het Bouwbesluit te controleren.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Mark Lurvink, Consultant Bouwveiligheid, telefoon (015) 2 690 144 of e-mail bouwveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl