Norm voor bereikbaarheid van gevelelementen NEN 5087 herzien

30-05-2013 De norm voor inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen, NEN 5087 is herzien en gepubliceerd.


De jarenlange ervaringen van de politie in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen waren uitgangspunt voor deze norm. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn:
  • betere leesbaarheid;
  • hellingshoek van het bereikbaarheidsvlak aangepast van 50° naar 40°;
  • samenvoeging van de definities bereikbaarheids- en werkvlak tot één definitie van bereikbaarheidsvlak;
  • maximale afzakafstand binnen de woning van 3,5 meter. Indien de afzakafstand hoger is, dan moet het gevelelement (bijvoorbeeld een dakraam) als niet-bereikbaar worden beschouwd;
  • afmeting bereikbaarheidsvlak aangepast (1 meter terugval, 40 cm opklimbreedte).

Gelegenheidsinbreker

De meest voorkomende inbraken in woningen in Nederland worden gepleegd door de gelegenheidsinbreker. Dit is het type inbreker die uit is op snel succes, zo weinig mogelijk risico neemt (lage pakkans) en zo gemakkelijk mogelijk - zonder al te veel braakschade - de woning wil binnendringen. De keuze van de woning is afhankelijk van de eenvoudige manier om binnen te dringen en de zichtbaarheid van de buit. De norm is samen met NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden’ bedoeld om het risico op inbraak door de gelegenheidsinbreker zo klein mogelijk te maken.

Meer informatie:

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, consultant Bouw, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl