Norm voor bereikbaarheid van gevelelementen herzien en voor commentaar gepubliceerd

19-12-2012 De norm voor inbraakveiligheid van woningen (bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen), NEN 5087, is herzien en voor commentaar gepubliceerd. NEN 5087 is onderdeel van het Bouwbesluit, waarnaar wordt verwezen voor het bepalen van voor inbrekers bereikbare dak- en gevelelementen. Voor deze bereikbare dak- en gevelelementen geldt dat ze moeten voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096.

De jarenlange ervaringen van de politie in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen waren uitgangspunt voor deze norm. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie:

  • betere leesbaarheid;
  • hellingshoek van het bereikbaarheidsvlak aangepast van 50° naar 40°;
  • samenvoeging van de definities bereikbaarheids- en werkvlak tot één definitie van bereikbaarheidsvlak;
  • maximale afzakafstand binnen de woning van 3,5 m. Indien de afzakafstand hoger is, dan moet het gevelelement (bijv. dakraam) als niet-bereikbaar worden beschouwd;
  • afmeting bereikbaarheidsvlak aangepast (1 m terugval, 40 cm opklimbreedte).

Gelegenheidsinbreker

De meest voorkomende inbraken in woningen in Nederland worden gepleegd door de gelegenheidsinbreker. Dit is het type inbreker die uit is op snel succes, zo weinig mogelijk risico neemt (lage pakkans) en zo gemakkelijk mogelijk, zonder al te veel braakschade, de woning wil binnendringen. De keuze van de woning is afhankelijk van de eenvoudige manier om binnen te dringen en de zichtbaarheid van de buit. De norm is te samen met NEN 5096 bedoeld om het risico op inbraak door de gelegenheidsinbreker zo klein mogelijk te maken.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2012 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 5087. Op deze site kan iedereen het normontwerp inzien en elektronisch commentaar indienen.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl