Norm voor brandmeldinstallaties gepubliceerd

07-12-2017 NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald.

Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit en andere regelgeving van de overheid, zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een rook- en warmte-afvoerinstallatie, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Gedeeltelijke herziening

NEN 2535:2017 vervangt NEN 2535:2009+C1:2010 en NEN 2535:2009/C1:2010. De geconsolideerde versie NEN 2535+C1:2010 is met het uitbrengen van NEN 2535:2017 gedeeltelijk herzien. De normcommissie werkt daarnaast aan een volledige herziening van NEN 2535 welke naar verwachting over enkele jaren zal worden gepubliceerd.

Aanpassingen

NEN 2535:2017 is naar aanleiding van ervaringen in het gebruik op diverse plaatsen aangepast en/of gecorrigeerd. De norm is tevens uitgebreid met de informatieve bijlage J ‘Digitaal geografisch brandweerpaneel’.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail Bouw&Installatie@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Brandmeldsystemen' houdt zich bezig met middelen om in geval van brand de veiligheid van personen in een zo vroeg mogelijk stadium te verzorgen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar Bouw&Installatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties.

Bouw&Installatie@nen.nl

015 2 690 367

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl