Norm voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd

19-06-2015 Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is een directe en integrale vertaling van beide documenten.

NEN 6060 geeft in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een aantal maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten groter dan de standaardprestatie-eis, kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor beperking van uitbreiding van brand en voor de toelaatbare loopafstand over vluchtroutes. Deze maatregelpakketten zijn te beschouwen als van gelijkwaardigheid voor de omvang van grote brandcompartimenten, als een faciliteit voor zowel de aanvrager als de toetser.

Toepassingsgebied NEN 6060

  • NEN 6060 kan worden toegepast voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouwsituaties.
  • Deze norm is niet geschikt voor het bepalen van de eisen aan grote brandcompartimenten waarin wordt overnacht (zoals woon-, zorg-, en logiesfuncties) en evenmin voor brandcompartimenten die uitsluitend zijn bestemd voor verblijf van niet-zelfredzame personen. Uitzondering hierop is maatregelpakket IV uit de norm.
  • Toepassing van deze norm brengt met zich mee dat aan betrokken brandcompartimenten enige blijvende en controleerbare gebruiksbeperkingen, zoals een maximaal beoogde vuurlast, worden gesteld.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ir. Klaas Jan de Boer, Adviseur, telefoon 06 10 98 29 28 of e-mail klaasjan.deboer@anteagroup.com, of prof.ir. Peter) van de Leur, Adviseur brandveiligheid, telefoon 088 345 75 00 of e-mail le@dgmr.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie.

marc.mergeay@nen.nl.

(015) 2 690 297

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl