Norm voor constructief glas herzien

21-10-2014 NEN heeft een nieuwe versie van NEN 2608, de norm voor het berekenen van vlakglas in een constructieve toepassing, gepubliceerd. Omdat de eerste versie uit 2011 op bepaalde punten voor onduidelijkheid en discussie zorgde, is de norm herzien.

Na de introductie van de norm in 2011 bleek onduidelijkheid te bestaan over de indeling van de gevolgklasse volgens bijlage H in relatie met NEN-EN 1990 ‘Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp’ en de bijbehorende nationale bijlage. Deze onduidelijkheid gaf te veel discussie in de markt, waarop de normcommissie ‘Vlakglas’ heeft besloten NEN 2608 te herzien.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de norm:

  • het toepassingsgebied is uitgebreid met constructies die moeten worden ingedeeld in gevolgklasse CC3;
  • de betrouwbaarheidsdifferentiatie volgens bijlage H is nu normatief geworden en gekoppeld aan een risicobeoordeling, waarbij is toegevoegd dat in sommige situaties de risicoanalyse buiten beschouwing worden gelaten;
  • in de risicoanalyse volgens bijlage D moet niet meer alleen het risico op schade worden berekend, maar ook het risico op letsel. Ook deze bijlage is nu een normatief onderdeel van de norm;
  • bij verticaal geplaatst thermisch gehard glas met geen enkel deel boven 3,5 m hoeft de ‘heat soak’-methode niet te hebben ondergaan. Eerder lag de grens bij 2,5 m.

Ten gevolge van deze wijzigingen is de gehele tekst van NEN 2608 op tal van plaatsen gewijzigd. De verwachting is dat de gevolgen van de wijzigingen gering zullen zijn en dat de glassamenstellingen gemiddeld blijven overeenkomen met de huidige praktijk.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl