Norm voor draadloze stilalarminstallaties gepubliceerd

04-10-2013 NEN heeft de definitieve versie van NEN 2575-4 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen – deel 4’ gepubliceerd. Dit deel is van toepassing op draadloze stilalarminstallaties voor hoogrisico-objecten, zoals celgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Met deze stilalarminstallaties kan een geselecteerde groep personen worden gewaarschuwd om de ontruiming in gang te zetten.

Een draadloze stilalarminstallatie vormt een essentieel onderdeel bij de ontruiming van gebouwen of gebouwdelen waar zich mensen bevinden die moeten worden geholpen bij het zich in veiligheid stellen tijdens brand. NEN 2575-4 stelt eisen aan deze draadloze stilalarminstallaties. De norm is uitsluitend van toepassing op autonome draadloze stilalarminstallaties waarvan de apparatuur en transmissiewegen niet met andere systemen wordt geïntegreerd.

Toelichting Brandweer Nederland

Als lid van de werkgroep NEN 2575 én van de normcommissie ‘Brandmeldsystemen’ heeft Brandweer NL een actieve bijdrage aan de totstandkoming van deze norm geleverd. Aan de toepassing van de norm koppelen zij echter een voorwaarde, die zij in een toelichtend artikel hebben uitgeschreven.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Actiepakket NEN 2575 met 25% korting!

Bestel het Ontruimingsalarminstallatie pakket en u ontvangt NEN 2575 (deel 1 t/m 5) met 25% korting! Profiteer nu, want de actie is slechts tijdelijk geldig! Meer informatie

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl