Norm voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor commentaar gepubliceerd

27-11-2018 NEN heeft Ontwerp NEN 5089 ‘Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden’ voor commentaar gepubliceerd. Uw commentaar is belangrijk, want met uw opmerkingen kan de norm nog beter laten aansluiten bij de praktijk. Indienen van uw commentaar kan tot 1 maart 2019.

NEN 5089 verwijst Europese normen voor hang- en sluitwerkproducten enerzijds, en de normen voor complete gevelelementen anderzijds. Beide groepen van normen beschrijven methoden om de inbraakwerendheid van producten te bepalen, en classificaties daarvan. Omdat deze methoden soms verschillend zijn, brengen we NEN 5089 uit.

Certificatie

NEN 5089 kan gebruikt worden in het kader van certificatie.

Wijzigingen ten opzichte van NEN 5089:2009

Afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe producten voor inbraakveiligheid op de Nederlandse markt gekomen, denk bijvoorbeeld aan:

  • elektromechanische cilinders;
  • elektronische sloten;
  • meerpuntssloten;
  • hangsloten;
  • mechatronisch deurbeslag.

Bij deze nieuwe producten horen ook nieuwe normen, classificaties en bepalingsmethoden; Ontwerp NEN 5089 heeft deze vernieuwingen opgenomen.
Ook hebben we de representatieve gevelelementen aangepast aan de maatvoeringen en specificaties, zoals die op dit moment door de testinstituten gehanteerd worden. Deze zijn beschreven in bijlage A.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2019 commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Carolien Hoogland, secretaris normcommissie ‘Hang- en sluitwerk’, telefoon 015 2 690 309 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Inbraakwerendheid’ houdt zich bezig met afspraken over inbraakwerendheid van gevelelementen, rekening houdend met de in Nederland voorkomende modus operandi . Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl