Norm voor integratie zonne-energiesystemen in daken en gevels gepubliceerd

19-03-2014 NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’ is gepubliceerd. Met deze publicatie is de Nederlandse voornorm (NVN) voor zonne-energiesystemen omgezet naar een Nederlandse norm. De blinde vlekken, waaronder de bepaling van de waterdichtheid en windweerstand, zijn ingevuld, een nieuwe montage methode is toegevoegd en de norm is in zijn geheel ge-update naar de laatste stand der techniek.

NEN 7250 beschrijft de eisen en bepalingsmethoden voor een technisch verantwoorde montage, zowel voor inbouw- als opbouwsystemen, van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk.

Bij het opstellen van de norm zijn de eisen en beproevingsmethoden uitgewerkt voor de vijf meest gangbare montagemethoden. Voor het bepalen van de windbelasting worden systeemspecifieke parameters gegeven in aanvulling op NEN-EN 1991-1-4 ‘Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting’. Daarnaast worden eisen en bepalingsmethoden gegeven op het gebied van waterdichtheid, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, geluidwering, corrosieweerstand, inwendige condensatie en weren van vocht.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl