Norm voor milieuverklaringen van bouwproducten herzien

03-12-2013 De eerste generatie Europese normen voor de bepaling van duurzaamheid van bouwwerken zijn eind 2011 en begin 2012 verschenen. Vooruitlopend op een grotere herzieningsslag is een van deze normen onlangs herzien. NEN-EN 15804 ‘Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels’ voor de productgroep bouwproducten is nu inclusief wijzigingsblad A1 gepubliceerd. NEN nodigt belanghebbenden uit om mee te praten over de herziening van deze eerste generatie normen.

De belangrijkste wijzigingen in de norm hebben betrekking op de karakteriseringswaarden voor:

  • Broeikaseffect
  • Ozonlaagaantasting
  • Verzuring
  • Vermesting
  • Zomersmog
  • Uitputting grondstoffen (zowel fossiel als niet fossiel)

In Annex C van NEN-EN 15804+A1 wordt hieraan invulling gegeven; de tabellen met deze karakteriseringswaarden zijn geactualiseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van waarden uit de CML–IA versie 4.1 (oktober 2012) van het ‘Institute of Environmental Sciences Faculty of Science University of Leiden, Netherlands’. Daarnaast is een aantal verwijzingen naar ISO-normen geactualiseerd.

Meedoen?

Duurzaamheid van bouwwerken is niet meer weg te denken uit onze maatschappij; de bijbehorende normen ook niet meer. Nu er enige ervaring is met deze normen gaat de herziening van NEN-EN 15804 en NEN-EN 15978 ‘Duurzaamheid van constructies – Beoordeling van milieuprestaties van gebouwen – Rekenmethode’ in 2014 van start. Hierbij wordt onder andere een discussie gevoerd over de toevoeging van nieuwe indicatoren aan de methodiek, zoals landgebruik, biodiversiteit en lichtvervuiling. Dan komt ook de ‘beruchte’ module D over recycling (re-use) weer op de agenda te staan. Belanghebbenden aan deze herzieningsronde kunnen zich aanmelden voor deelname.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie of over deelname aan de herzieningen kunt u contact opnemen met Taco van den Broek, Consultant Materialen en bouwproducten.

(015) 269 01 64

taco.vandenbroek@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl