Norm voor ondervloeren voor laminaat ter commentaar gepubliceerd

22-01-2016 De kwaliteit van een laminaatvloer hangt nauw samen met de gekozen ondervloer. Om consumenten te helpen om de juiste ondervloer te kiezen, heeft CEN normontwerp EN 16354 ‘Laminaatvloeren - Ondervloeren - specificaties, eisen en testmethoden’ opgesteld. Dit normontwerp beschrijft alle relevante eigenschappen van een ondervloer en geeft eisen voor de testmethoden. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 14 maart 2016.

Een ondervloer is een veerkrachtige laag tussen de ondergrond en de vloerbedekking. Deze laag levert een bijdrage aan de gewenste eigenschappen van de vloerbedekking: geluiddemping in de ruimte zelf en naar de (onder)buren toe, de sterkte van de laminaatvloer (de mate waarin de vloer kan worden belast), en het beschermen van de bovenlaag tegen optrekkend vocht of oneffenheden van de ondergrond.

In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het toepassen van de eisen en testmethoden voor ondervloermaterialen vastgelegd in CEN/TS 16354. Op basis van deze ervaring is besloten het document verder te ontwikkelen tot Europese norm.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 14 maart 2016 commentaar indienen op het Europese normontwerp (prEN) 16354. Commentaar indienen is mogelijk door gebruik te maken van een commentaarformulier, wat kan worden opgevraagd via afc@nen.nl. Het toegezonden commentaar wordt besproken door leden van de Nederlandse normcommissie Flexibele Vloerbedekking. Zij besluiten welk commentaar uiteindelijk door Nederland wordt ingediend bij CEN.
De definitieve versie van de Europese norm wordt na behandeling van het commentaar gepubliceerd en vervolgens overgenomen als Nederlandse norm.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail hieke.reijnhoudt@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.

hieke.reijnhoudt@nen.nl

(015) 2 690 224

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl