Norm voor ontruimingsalarminstallaties geactualiseerd

27-09-2012 Ontruimingsalarmering speelt een belangrijke rol bij de hedendaagse brandveiligheid. De norm voor ontruimingsalarminstallaties, NEN 2575, is aangepast aan de laatste inzichten.

Een herziening van NEN 2575 werd noodzakelijk omdat een aantal Europese geharmoniseerde normen van kracht is geworden. In de loop der jaren is de norm steeds uitgebreider geworden, waarbij de eisen voor de verschillende typen ontruimingsalarminstallaties door elkaar heen lopen. Daarom heeft de normcommissie besloten de norm in delen te publiceren.NEN 2575 omvat vijf delen:

  • NIEUW: NEN 2575-1 - algemeen
  • NIEUW: NEN 2575-2 - luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type A
  • NIEUW: NEN 2575-3 - luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type B
  • NEN 2575-4 - stilalarm – draadloze stilalarminstallatie
  • NIEUW: NEN 2575-5 - stilalarm – attentiepanelen.

Door deze opzet wordt de norm duidelijker en overzichtelijker en zal deze minder aanleiding geven tot discussies.

Afloopschema

In de huidige wetgeving, Bouwbesluit 2012, is vastgelegd dat een ontruimingsalarminstallatie vereist is indien de wet een automatische brandmeldinstallatie voorschrijft. In tegenstelling tot brandmeldinstallaties, waarbij ook het type brandmeldinstallatie in de wet is vastgelegd, heeft de wetgever dat voor ontruimingsalarminstallaties (nog) niet gedaan. Daarom is in NEN 2575-1 net als in NEN 2575:2004 een afloopschema opgenomen. Op basis daarvan kan het toe te passen type ontruimingsalarminstallatie worden bepaald. Het afloopschema is wel aangepast aan de huidige gebruiksfuncties.

Belangrijke aanpassingen

Behoudens dat de herziene norm opgesplitst is in vijf delen, is er een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen gerealiseerd. De belangrijkste zijn:

  • de norm is aangepast aan de recente EN normen die door CEN zijn gepubliceerd
  • er is een projectierichtlijn voor signaalgevers opgenomen
  • de meetmethodiek voor spraakverstaanbaarheid is verder uitgewerkt
  • de norm sluit wat betreft netwerken en integratie aan bij de norm voor brandmeldinstallaties NEN 2535:2009

Praktijkgerichte training NEN 2575: Ontruimingsinstallaties

NEN geeft ook een praktijkgerichte training die ingaat op nieuwe NEN 2575 en wat het voor uw bedrijf betekent. Lees meer informatie training NEN 2575: Ontruimingsinstallaties.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl