Norm voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

13-03-2018 NEN heeft de herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties’ gepubliceerd. De norm is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd.

Een ontruimingsalarminstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654-2 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband dienen te worden aangehouden.

De laatste uitgave van deze norm dateert van december 2004. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

  • de definities uit de delen van NEN 2575 zijn verwijderd;
  • de taak van de beheerder is aangepast;
  • de uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;
  • de taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;
  • een modelonderhoudsplan is toegevoegd;
  • een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
  • een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
  • er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
  • er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de ontruimingsalarminstallatie.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Brandmeldsystemen' houdt zich bezig met branddetectie, brandalarmsystemen en ontruimingsalarmsystemen die in of rond gebouwen of bouwwerken worden toegepast. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN 2654-2:2018 nl

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallati...

NEN 2654-2 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome ontruimingsalarminstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet worden geïntegreerd met andere installaties, met uitzondering van de brandbeveilig...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties.

bi@nen.nl

015 2 690 367

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl