Norm voor parkeergarages NEN 2443 gereed

14-03-2013 NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages’ is herzien. Deze norm beschrijft eisen die gesteld worden aan parkeerterreinen, stallinggarages, niet openbare parkeergarages en openbare parkeergarages (parkeervoorzieningen). Na publicatie van het normontwerp in 2011 zijn door belanghebbende partijen veel commentaren ingestuurd. Deze zijn nu verwerkt in de definitieve norm.

NEN 2443 is bedoeld als toetsingskader voor de vele betrokkenen, het is geen programma van eisen. De norm geeft de minimale eisen aan en gaat niet over het kwaliteitsniveau van de parkeervoorziening.

Wijzigingen

De herziene norm wijkt op veel aspecten af van de versie uit 2000. Opvallend is dat de maatvoering van de ontwerpvoertuigen is gewijzigd en daarmee ook de maatvoering van de parkeervakken en de draaicirkels. De gewijzigde maatvoering van de ontwerpvoertuigen is in overeenstemming met de CROW-publicatie 293 ‘Ontwerpwijzer parkeergarages’ uit 2010. Nieuw is een artikel over spiraalvormige hellingbanen. Deze wijzigingen in de maatvoering zijn ook opgenomen in de tabellen van hoofdstuk 5 (Verkeerstechnische en ruimtelijke ontwerpeisen).

Voor wie

Deze norm is bedoeld voor de verschillende betrokkenen bij het ontwikkelen en realiseren van parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld: gemeente, provincie, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie.

Bestellen

NEN 2443 is nu te bestellen bij NEN via www.nen.nl/nen2443.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: drs. Wiene Fokkinga, telefoon (015) 2 690 322 of e-mail wiene.fokkinga@nen.nl. Of kijk op www.nen.nl/parkeren.

Fotobron: Nationale Beeldbank / Fotograaf: H.Siteur

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl