Norm waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen in 2014 gepubliceerd

12-12-2013 De bepaling van de functionele- of gebruikswaarde van een gebouw was tot op heden grotendeels een subjectieve aangelegenheid. Met de introductie van NEN 8021 ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’ komt daar verandering in. Door een toegenomen leegstand en aandacht voor ‘Het Nieuwe Werken’ wordt de noodzaak steeds duidelijker om eisen en wensen van gebruiker en aanbieder meer op elkaar af te stemmen.

Met de introductie van deze norm wordt een marktstandaard gecreëerd als het gaat om het vergelijken van gebouwen. Vanaf nu is het mogelijk om utiliteitsgebouwen echt objectief te beoordelen op verschillende prestatiecriteria. Hierdoor wordt het mogelijk om verschillende objecten onderling uniform te beoordelen op basis van dezelfde controleerbare prestaties.

Meer dan twintig partijen uit de vastgoedwereld, waaronder de Rijksgebouwendienst, Twynstra Gudde, IVBN en Royal HaskoningDHV, zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het opstellen van een nieuwe norm. (Op de pagina www.nen.nl/NEN8021 vindt u een overzicht van alle partners in dit normtraject.) Dit werd gedaan aan de hand van het op een objectieve en transparante wijze bepalen van de gebruikswaarde van gebouwen. Naar aanleiding van vele reacties op de conceptversie van NEN 8021 hebben de commissieleden de afgelopen periode de tijd genomen om alle reacties inhoudelijk te behandelen. Dit leidt nu tot de definitieve NEN norm die begin 2014 geïntroduceerd wordt.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, telefoon (015) 2 690 367, e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl