Normalisatie bij festivals

15-06-2013 Afgelopen weekend vond Pinkpop weer plaats in Landgraaf, de aftrap van een nieuw festivalseizoen. Veel optredens, grote podia en tenten. In 2011 was er de hel van pukkelpop, in 2012 Steenwijkwold. Helaas waren er doden en gewonden te betreuren. Daarom is het waarborgen van een ieders veiligheid van belang.

Normen voor tijdelijke constructies, festivaltenten

Er zijn normen om de veiligheid van tijdelijke constructies te garanderen. NEN-EN 13782 'Tijdelijke constructies - Tenten - Veiligheid' stelt eisen aan de constructie en beproeving van grotere tenten. Deze tenten worden onder meer gebruikt als circustent, maar ook voor muziekoptredens, feesten, markten en andere manifestaties. Veiligheid met betrekking tot windbelasting en brandgevaar is dan van levensbelang. In de norm is vooral aandacht voor de stabiliteit onder invloed van windbelasting en zwaartekracht, de verankering aan de bodem en aan het toe te passen tentmateriaal. De norm geeft aan wanneer het bijhouden van een logboek is vereist en welke gegevens in dat logboek moeten worden bewaard. Ook wordt bij dergelijke tentconstructies aangegeven tot welke windkracht deze tent veilig is te gebruiken.

Omdat dit soort tenten in het algemeen korter dan 30 dagen staan is geen bouwvergunning vereist. Dat neemt niet weg dat Bouwbesluit 2012 wel een definitie kent voor tijdelijke bouw en daarvoor eisen stelt. Echter, voor dit soort evenementen is een evenementenvergunning noodzakelijk en daarin worden de constructieve eigenschappen, ontruimingsplannen, crowd management etc. geduid.

De Europese norm NEN-EN 13782 wordt op dit moment herzien. Tot 25 augustus kunt u commentaar indienen op dit normontwerp.

Verantwoordelijkheden, tijdelijke podia

Daarnaast biedt NPR 8020-50 richtlijnen voor verantwoordelijkheden rondom tijdelijke podiumconstructies. Iedere partij heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het ontwerpen, bouwen, gebruiken en afbouwen van een tijdelijke podiumconstructie. In deze praktijkrichtlijn worden taken, verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan beschreven. Bijvoorbeeld: wie moet welke informatie leveren, maar ook wie bepaalt wanneer een evenement wordt gestaakt?

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Taco van den Broek, normalisatie consultant Bouwmaterialen, telefoon (015) 2 690 164 of e-mail bouw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl