Normen bij wegwerkzaamheden

21-08-2014 Wegwerkzaamheden… Iedereen vindt het nuttig, maar ook iedereen baalt ervan als er een rijstrook is afgesloten. Daarom worden grote wegwerkzaamheden vaak in de zomervakantie gepland, zoals de renovatie van de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht, of het groot onderhoud aan de A50 tussen Eindhoven en Veghel.

Nederland heeft een van de intensiefst gebruikte snelwegnetwerken van de wereld. Dit vergt veel en regelmatig onderhoud. Daarnaast is met zo’n grote voertuig-dichtheid veiligheid ook een belangrijk punt. Goed asfalt, duidelijke wegmarkering, verlichting en een vangrail dragen daar aan bij. NEN biedt verschillende normen op dit gebied, hieronder een selectie:


Asfalt

Veilig rijden begint natuurlijk met een goed wegdek. De Europese norm NEN-EN 13108 'Bitumineuze mengsels' beschrijft de eisen waaraan de samenstelling van asfaltbeton moet voldoen, te gebruiken op wegen, vliegvelden en andere verkeersterreinen. Asfaltbeton met chemisch gemodificeerde bindmiddelen die niet onder de EN 14023 vallen, vallen niet onder deze norm.

Wegmarkering

De volgende stap zijn de strepen op de weg. Die zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen weghelft blijft, niet van de weg raakt in het donker enzovoort. NEN-EN 1824 'Wegmarkeringsmaterialen' bevat de eisen waaraan de tests voor materialen voor zowel tijdelijke als permanente wegmarkering moeten voldoen. Er staan details in voor testlocaties en voor het aanbrengen van de markering op de testlocaties. Ook worden de eisen beschreven ten aanzien van de parameters die gemeten moeten worden, de frequentie van de metingen en presentatie daarvan in een rapport.

Vangrails

Wegmarkering alleen is helaas niet altijd genoeg. Constructies als vangrails en betonblokken voorkomen dat een voertuig onverhoopt op de verkeerde weghelft raakt. De norm NEN-EN 1317 'Afschermende constructies voor wegen' heeft betrekking op afschermende constructies voor wegen, zoals vangrails. Er staan eisen in voor testlocatie data, definities van wegbescherming, specificaties voor testvoertuigen (inclusief beladingseisen), berekeningsmethoden voor crash-impact gegevens.

Verlichting

Verlichting maakt rijden minder vermoeiend, en maakt knooppunten overzichtelijker. NEN-EN-IEC 60598-2-3 'Verlichtingsarmaturen' beschrijft eisen voor verlichtingsarmaturen voor wegen en straten en andere openbare buitenverlichting, tunnelverlichting en paalarmaturen met een minimale hoogte van 2,5m boven de grond. De eisen hebben betrekking op o.a. windbestendigheid, waterdichtheid, de glazen lampenkap, bedrading.

Verkeersborden

Tot slot spelen ook verkeersborden een grote rol. NEN-EN 12899-1 'Vast opgestelde, verticale verkeerstekens' specificeert eisen voor volledige samenstellen van borden (met inbegrip van draagconstructies), borden (verkeersborden met inbegrip van oppervlaktematerialen), verkeersborden (zonder oppervlaktematerialen) en voor andere belangrijke componenten (retro-reflecterende folie, draagconstructies en verlichtingsarmaturen). Het voornaamste beoogde gebruik van permanente borden is het bieden van aanwijzingen aan en begeleiding van weggebruikers op openbare wegen en particuliere terreinen.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl