Normen voor bevestiging van dakbedekkingen worden herzien

23-02-2016 Met de publicatie van NEN 6707:2011 en NPR 6708:2013 voor de bevestiging van dakbedekkingen is er een goede basis gelegd voor het bepalen van de veiligheid en bruikbaarheid van dakbedekkingsconstructies. Na een periode van drie jaar zijn de nodige zaken veranderd en aangepast. Het is van belang dat de normen meegroeien met de markt, daarom heeft de nationale NEN-werkgroep ‘Veiligheid van de bevestiging van dakbedekkingen’ besloten om deze normen te herzien.

NEN 6707 beschrijft eisen en bepalingsmethoden en NPR 6708:2013 geeft richtlijnen voor de bevestiging van dakbedekkingen. Als onderdeel van deze herziening worden ook de volgende normen onder de aandacht van de NEN-werkgroep gebracht en kan daar waar nodig richting worden gegeven:

Belangrijkste wijzigingen NPR 6708

  • EN 14437:2004 ‘Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind van keramische of betonnen dakpannen - Beproevingsmethode voor dakbedekkingssystemen’
  • EN 16002 'Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen windbelasting van mechanisch bevestigde flexibele dakbanen voor waterafdichting'

Praat mee

Belanghebbende partijen worden uitgenodigd om mee te praten bij de herziening van NEN 6707 en NPR 6708 en te participeren in de werkgroep ‘Veiligheid van bevestiging van dakbedekkingen’. Deelname aan de werkgroep levert u een (inter)nationaal netwerk op binnen de sector, kennisopbouw en -uitwisseling en nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling. Bovendien bent u als eerste op de hoogte van normen binnen uw vakgebied en kunt u hier invloed op uitoefenen.

Activiteiten werkgroep ‘Veiligheid van de bevestiging van dakbedekkingen’

Door de Europese werkgroep CEN/TC 254/WG3 ‘Material properties relevant to wind uplift resistance’ wordt een nieuwe norm ‘Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of bonded flexible sheets for waterproofing’ opgesteld waaraan de nationale NEN-werkgroep een bijdrage kan leveren.
Naast deze input zal de NEN-werkgroep ook aansluiting zoeken bij de Eurocodes waarin sneeuw- en windbelastingen voorkomen (EN 1991-1-3, EN 1991-1-4) en indien nodig input leveren aan de normcommissies die verantwoordelijk zijn voor deze normen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.
Voor meer informatie over deze normen, over het normalisatieproces, of voor deelname aan de werkgroep: drs. Janine van de Ven, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 452 of e-mail janine.vandeven@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen, over het normalisatieproces, of voor deelname aan de werkgroep: Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten.

(015) 2 690 161

annemarie.mewe@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl