Normen voor buitenriolering gepubliceerd

18-06-2019 Onlangs zijn er drie nieuwe normdocumenten uitgebracht over de aanleg, het gebruik en het onderhoud van buitenriolering.

Aanleiding was de publicatie van NEN-EN 1610 in 2015. Deze Europese norm gaat over de aanleg en beproeving van buitenriolering onder vrij verval. De norm bevat algemene eisen en laat op een aantal plaatsen toe dat nationaal een nadere invulling kan worden gegeven.

Om toepassing ervan in Nederland te faciliteren, heeft de normcommissie 'Afvalwatertechniek' besloten om NEN-EN 1610 in het Nederlands te vertalen. Tegelijkertijd is de bestaande NPR 3218:1984 'Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud' geheel herschreven naar de situatie van nu.

Het resultaat is drieledig:

  • NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl: een in het Nederlandse vertaalde NEN-EN 1610 voor de aanleg van buitenriolering onder vrij verval, gecombineerd met NEN 3218-1 die uitleg en een nadere invulling geeft op NEN-EN 1610. Ook lijnafwatering maakt onderdeel uit van deze nationale aanvulling;
  • NPR 3218-2 met richtlijnen voor de gebruiksfase;
  • NPR 3218-3 met praktijkrichtlijn voor onderhoud van buitenriolering.

Met de komst van deze nieuwe set normen, is NPR 3218:1984 ingetrokken.

Initiatiefnemer Kees Snaterse

De heer Kees Snaterse (01-05-1951 – 25-05-2016) was een belangrijke initiatiefnemer om NPR 3218:1984 te herzien mede vanwege de komst van NEN EN 1610. Als voorzitter van de normcommissie ‘Buitenriolering’ heeft hij een eerste raamwerk gemaakt voor deze herziening. De experts die dhr. Snaterse in zijn netwerk heeft verzameld, hebben gezamenlijk zijn opzet uitgewerkt tot deze nieuwe normenreeks.

Meer informatie

Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor inhoudelijke vragen over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Afvalwatertechniek’ houdt zich bezig met normalisatie van systemen en producten ten behoeve van de installatie, aanleg en herstel van transportleidingen en zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN-EN 1610+NEN 3218-1:2019 nl

Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen met Nederlandse aanvulling

NEN 3218-1 geeft normatieve bepalingen voor die aspecten die volgens NEN-EN 1610 nationaal mogen worden geregeld. Daarnaast worden bepaalde paragrafen van NEN-EN 1610 van een toelichting voorzien. NEN 3218 vormt samen met NEN-EN 1610:2015 é&#x...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 3218-2:2019 nl

Buitenriolering - Deel 2: Richtlijnen voor de gebruiksfase

NPR 3218-2 is van toepassing op het gebruik van buitenriolering, het geheel van voorzieningen voor de inzameling en transport van afvalwater, inclusief IBA-systemen, maar uitgezonderd de communale zuivering. Deze praktijkrichtlijn kan worden gebruikt...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 3218-3:2019 nl

Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud

NPR 3218-3 is samengesteld voor het onderhoud van de niet-mechanische componenten van de buitenriolering. Deze norm kan worden gebruikt bij het opstellen van al dan niet meerjarige onderhoudsconcepten voor de buitenriolering of objecten die daarvan d...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl