Normen voor gasinstallaties voor commentaar gepubliceerd

16-03-2017 De normen voor gebouwgebonden gasinstallaties, NEN 1078 en NEN 8078, zijn voor commentaar gepubliceerd. Beide normen worden aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 1 juli 2017.

NEN 1078 en NEN 8078 normen betreffen gebouwgebonden systemen in een niet-industriële omgeving. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze normen.

Wat is er gewijzigd

De wijzigingen in NEN 1078 ten opzichte van de versie van 2004 zijn met name:

  • Algemene actualisatie;
  • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen, aangezien het Bouwbesluit 2012 dit ook niet meer maakt;
  • Artikel 5.1.2: de eis aan de trekbelasting is beperkt tot leidingen binnen het gebouw tot 1 m buiten de gevel;
  • Artikel 5.1.2 en bijlage E: de bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
  • Artikel 5.5 en bijlage F: bestandheid tegen temperatuur: de algemene eis is aangevuld met een concrete prestatie-eis, waarmee wordt beoogd bij een beginnende brand voldoende weerstand te kunnen bieden.

Deze laatste prestatie-eis met bepalingsmethode is opgesteld omdat de oorspronkelijke eis alleen een algemene eis zonder concrete invulling betrof. Dit is onder andere van belang om een acceptabele mate van weerstand te bieden tegen een beginnende brand, zoals in een meterruimte.

De wijzigingen in NEN 8078 ten opzichte van de versie van 2004 zijn met name:

  • Algemene actualisatie;
  • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen;
  • Artikel 5.1.1: Het criterium voor restwanddikte van 1 mm is beperkt tot metalen leidingen;
  • Artikel 5.1.3 en bijlage D: De bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
  • Artikel 5.2.2 en bijlage A: De procedure voor de bepaling van de gasdichtheid in bijlage A is aangepast door onderscheid te maken tussen kleine en grotere gasinstallaties. In lijn daarmee is het criterium in 5.2.2 geherformuleerd.

Naast deze normen en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2017 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 1078 en NEN 8078. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie.

(015) 2690 162

bi@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl